کمترین: 
9824
بیشترین: 
10108
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10108
زمان: 
6/10 21:30
قیمت ین ژاپن امروز 10 شهریور 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 10 شهریور 1397 , 10108 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 11:20","price":9892},{"date":"1397/06/10 13:20","price":9824},{"date":"1397/06/10 14:20","price":9870},{"date":"1397/06/10 15:20","price":9931},{"date":"1397/06/10 15:30","price":9914},{"date":"1397/06/10 16:10","price":9944},{"date":"1397/06/10 16:20","price":9927},{"date":"1397/06/10 18:10","price":9922},{"date":"1397/06/10 18:20","price":9948},{"date":"1397/06/10 19:20","price":9975},{"date":"1397/06/10 21:10","price":10004},{"date":"1397/06/10 21:30","price":10108}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398