کمترین: 
1668
بیشترین: 
1716
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1716
زمان: 
6/10 21:30
قیمت لیر ترکیه امروز 10 شهریور 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 10 شهریور 1397 , 1716 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 11:20","price":1679},{"date":"1397/06/10 13:20","price":1668},{"date":"1397/06/10 14:20","price":1676},{"date":"1397/06/10 15:20","price":1684},{"date":"1397/06/10 15:30","price":1683},{"date":"1397/06/10 16:10","price":1691},{"date":"1397/06/10 16:20","price":1683},{"date":"1397/06/10 18:10","price":1684},{"date":"1397/06/10 18:20","price":1691},{"date":"1397/06/10 19:20","price":1694},{"date":"1397/06/10 21:10","price":1698},{"date":"1397/06/10 21:30","price":1716}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399