کمترین: 
136109
بیشترین: 
137546
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
136109.0
زمان: 
6/10 13:50
قیمت شاخص بورس امروز 10 شهریور 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 10 شهریور 1397 , 136109.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 10:50","price":137546.0},{"date":"1397/06/10 11:00","price":136833.0},{"date":"1397/06/10 13:50","price":136109.0}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399