کمترین: 
2470.7
بیشترین: 
2470.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2470.7
زمان: 
6/10 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 10 شهریور 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 10 شهریور 1397 , 2470.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 09:20","price":2470.7}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399