کمترین: 
62.3
بیشترین: 
62.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.3
زمان: 
6/10 09:20
قیمت روبل روسیه امروز 10 شهریور 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 10 شهریور 1397 , 62.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 09:20","price":62.3}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398