کمترین: 
1020.7
بیشترین: 
1020.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1020.7
زمان: 
6/10 09:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 10 شهریور 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 10 شهریور 1397 , 1020.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 09:20","price":1020.7}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399