کمترین: 
3061.3
بیشترین: 
3061.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3061.3
زمان: 
6/10 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 10 شهریور 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 10 شهریور 1397 , 3061.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 09:20","price":3061.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398