کمترین: 
3390.9
بیشترین: 
3390.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3390.9
زمان: 
6/10 09:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 10 شهریور 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 10 شهریور 1397 , 3390.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 09:20","price":3390.9}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398