کمترین: 
352.8
بیشترین: 
352.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
352.8
زمان: 
6/10 09:20
قیمت دینار عراق امروز 10 شهریور 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 10 شهریور 1397 , 352.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 09:20","price":352.8}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398