کمترین: 
10923.4
بیشترین: 
10923.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.4
زمان: 
6/10 09:20
قیمت ریال عمان امروز 10 شهریور 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 10 شهریور 1397 , 10923.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 09:20","price":10923.4}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399