کمترین: 
13851.9
بیشترین: 
13851.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13851.9
زمان: 
6/10 09:20
قیمت دینار کویت امروز 10 شهریور 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 10 شهریور 1397 , 13851.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 09:20","price":13851.9}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399