کمترین: 
458.7
بیشترین: 
458.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
458.7
زمان: 
6/10 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 10 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 10 شهریور 1397 , 458.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 09:20","price":458.7}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399