کمترین: 
57.5
بیشترین: 
57.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57.5
زمان: 
6/10 09:20
قیمت افغانی امروز 10 شهریور 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 10 شهریور 1397 , 57.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 09:20","price":57.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398