کمترین: 
4335.3
بیشترین: 
4335.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4335.3
زمان: 
6/10 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 10 شهریور 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 10 شهریور 1397 , 4335.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 09:20","price":4335.3}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399