کمترین: 
3221.9
بیشترین: 
3221.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3221.9
زمان: 
6/10 09:20
قیمت دلار کانادا امروز 10 شهریور 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 10 شهریور 1397 , 3221.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 09:20","price":3221.9}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399