کمترین: 
3786
بیشترین: 
3786
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3786
زمان: 
6/10 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 10 شهریور 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 10 شهریور 1397 , 3786 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 09:20","price":3786}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399