کمترین: 
4875.3
بیشترین: 
4875.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4875.3
زمان: 
6/10 09:20
قیمت یورو امروز 10 شهریور 1397
قیمت یورودر تاریخ 10 شهریور 1397 , 4875.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 09:20","price":4875.3}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398