کمترین: 
7025.9
بیشترین: 
7205.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7203.3
زمان: 
6/10 23:00
قیمت بیت کوین امروز 10 شهریور 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 10 شهریور 1397 , 7203.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 02:00","price":7029},{"date":"1397/06/10 05:00","price":7025.9},{"date":"1397/06/10 08:00","price":7041.8},{"date":"1397/06/10 11:00","price":7041.9},{"date":"1397/06/10 14:00","price":7055.9},{"date":"1397/06/10 17:00","price":7074.7},{"date":"1397/06/10 20:00","price":7205.3},{"date":"1397/06/10 23:00","price":7203.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398