کمترین: 
1200.42
بیشترین: 
1201.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1201.10
زمان: 
6/10 02:30
قیمت اونس طلا امروز 10 شهریور 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 10 شهریور 1397 , 1201.10 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 02:00","price":1200.42},{"date":"1397/06/10 02:30","price":1201.10}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398