پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1336000
بیشترین: 
1410000
قیمت تقلبی: 
1409000
زمان: 
6/10 23:55
قیمت آبشده شنبه ای امروز 10 شهریور 1397
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 10 شهریور 1397 , 1409000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 00:10","price":1338500},{"date":"1397/06/10 02:10","price":1337500},{"date":"1397/06/10 12:10","price":1336000},{"date":"1397/06/10 14:10","price":1349000},{"date":"1397/06/10 15:25","price":1351000},{"date":"1397/06/10 16:10","price":1388000},{"date":"1397/06/10 17:10","price":1390000},{"date":"1397/06/10 18:10","price":1393000},{"date":"1397/06/10 19:10","price":1391000},{"date":"1397/06/10 21:05","price":1393000},{"date":"1397/06/10 21:25","price":1401000},{"date":"1397/06/10 21:30","price":1399500},{"date":"1397/06/10 21:40","price":1398000},{"date":"1397/06/10 21:45","price":1400000},{"date":"1397/06/10 21:50","price":1380500},{"date":"1397/06/10 21:55","price":1400000},{"date":"1397/06/10 22:00","price":1397000},{"date":"1397/06/10 22:10","price":1398000},{"date":"1397/06/10 22:15","price":1399000},{"date":"1397/06/10 22:25","price":1398000},{"date":"1397/06/10 22:30","price":1396000},{"date":"1397/06/10 22:40","price":1400000},{"date":"1397/06/10 22:55","price":1402000},{"date":"1397/06/10 23:20","price":1402500},{"date":"1397/06/10 23:25","price":1406000},{"date":"1397/06/10 23:30","price":1409000},{"date":"1397/06/10 23:40","price":1407000},{"date":"1397/06/10 23:45","price":1410000},{"date":"1397/06/10 23:55","price":1409000}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398