کمترین: 
2.917
بیشترین: 
2.921
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.921
زمان: 
6/10 03:08
قیمت گاز طبیعی امروز 10 شهریور 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 10 شهریور 1397 , 2.921 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 00:08","price":2.917},{"date":"1397/06/10 03:08","price":2.921}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399