کمترین: 
305700
بیشترین: 
307400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
305700
زمان: 
6/9 21:10
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 9 شهریور 1397
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 9 شهریور 1397 , 305700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/09 14:10","price":307400},{"date":"1397/06/09 15:10","price":306800},{"date":"1397/06/09 16:00","price":306900},{"date":"1397/06/09 17:10","price":306800},{"date":"1397/06/09 18:10","price":306500},{"date":"1397/06/09 19:10","price":306400},{"date":"1397/06/09 20:10","price":306000},{"date":"1397/06/09 21:10","price":305700}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399