کمترین: 
413090
بیشترین: 
415400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
413090
زمان: 
6/9 21:10
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 9 شهریور 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 9 شهریور 1397 , 413090 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/09 14:10","price":415400},{"date":"1397/06/09 15:10","price":414630},{"date":"1397/06/09 16:00","price":414790},{"date":"1397/06/09 17:10","price":414630},{"date":"1397/06/09 18:10","price":414170},{"date":"1397/06/09 19:10","price":414020},{"date":"1397/06/09 20:10","price":413550},{"date":"1397/06/09 21:10","price":413090}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398