کمترین: 
309820
بیشترین: 
311550
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
309820
زمان: 
6/9 21:10
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 9 شهریور 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 9 شهریور 1397 , 309820 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/09 14:10","price":311550},{"date":"1397/06/09 15:10","price":310980},{"date":"1397/06/09 16:00","price":311090},{"date":"1397/06/09 17:10","price":310980},{"date":"1397/06/09 18:10","price":310630},{"date":"1397/06/09 19:10","price":310520},{"date":"1397/06/09 20:10","price":310170},{"date":"1397/06/09 21:10","price":309820}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399