کمترین: 
1199.85
بیشترین: 
1202.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1202.60
زمان: 
6/9 08:30
قیمت اونس طلا امروز 9 شهریور 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 9 شهریور 1397 , 1202.60 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/09 02:00","price":1199.99},{"date":"1397/06/09 02:30","price":1199.88},{"date":"1397/06/09 05:00","price":1200.12},{"date":"1397/06/09 05:30","price":1199.85},{"date":"1397/06/09 08:00","price":1201.89},{"date":"1397/06/09 08:30","price":1202.60}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399