کمترین: 
686.75
بیشترین: 
690.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
687.38
زمان: 
6/9 23:08
قیمت گازوئیل امروز 9 شهریور 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 9 شهریور 1397 , 687.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/09 00:08","price":689.13},{"date":"1397/06/09 01:08","price":687.88},{"date":"1397/06/09 03:08","price":688},{"date":"1397/06/09 06:08","price":688.25},{"date":"1397/06/09 06:32","price":688.75},{"date":"1397/06/09 07:32","price":689.5},{"date":"1397/06/09 09:08","price":689.88},{"date":"1397/06/09 10:08","price":690},{"date":"1397/06/09 11:08","price":689.88},{"date":"1397/06/09 12:08","price":689.38},{"date":"1397/06/09 13:08","price":688.75},{"date":"1397/06/09 14:08","price":688.13},{"date":"1397/06/09 15:08","price":687.13},{"date":"1397/06/09 16:08","price":687},{"date":"1397/06/09 17:08","price":686.75},{"date":"1397/06/09 18:08","price":687.38},{"date":"1397/06/09 19:08","price":688.63},{"date":"1397/06/09 20:08","price":690.13},{"date":"1397/06/09 21:08","price":689.13},{"date":"1397/06/09 21:32","price":688.88},{"date":"1397/06/09 23:08","price":687.38}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398