کمترین: 
9.1
بیشترین: 
9.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9.1
زمان: 
6/8 18:20
قیمت دینار عراق امروز 8 شهریور 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 8 شهریور 1397 , 9.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/08 18:20","price":9.1}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398