کمترین: 
21.06
بیشترین: 
21.06
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
21.06
زمان: 
6/8 18:08
قیمت ذغال سنگ امروز 8 شهریور 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 8 شهریور 1397 , 21.06 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/08 18:08","price":21.06}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398