کمترین: 
10900
بیشترین: 
10920
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10905
زمان: 
6/8 21:20
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 8 شهریور 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 8 شهریور 1397 , 10905 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/08 13:20","price":10900},{"date":"1397/06/08 15:20","price":10915},{"date":"1397/06/08 17:20","price":10920},{"date":"1397/06/08 21:20","price":10905}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398