کمترین: 
306800
بیشترین: 
308500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
307200
زمان: 
6/8 20:10
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 8 شهریور 1397
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 8 شهریور 1397 , 307200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/08 13:10","price":306800},{"date":"1397/06/08 15:10","price":308000},{"date":"1397/06/08 16:10","price":308300},{"date":"1397/06/08 17:15","price":308100},{"date":"1397/06/08 17:25","price":308400},{"date":"1397/06/08 18:10","price":308500},{"date":"1397/06/08 19:10","price":307700},{"date":"1397/06/08 20:10","price":307200}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399