کمترین: 
21
بیشترین: 
22
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
22
زمان: 
6/8 18:20
قیمت درام ارمنستان امروز 8 شهریور 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 8 شهریور 1397 , 22 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/08 11:20","price":21},{"date":"1397/06/08 18:20","price":22}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399