کمترین: 
6422
بیشترین: 
6467
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6462
زمان: 
6/8 21:20
قیمت منات آذربایجان امروز 8 شهریور 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 8 شهریور 1397 , 6462 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/08 11:20","price":6422},{"date":"1397/06/08 15:20","price":6431},{"date":"1397/06/08 17:20","price":6433},{"date":"1397/06/08 17:30","price":6453},{"date":"1397/06/08 18:20","price":6467},{"date":"1397/06/08 19:20","price":6462},{"date":"1397/06/08 20:20","price":6464},{"date":"1397/06/08 21:20","price":6462}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399