کمترین: 
161
بیشترین: 
162
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
161
زمان: 
6/8 20:20
قیمت روبل روسیه امروز 8 شهریور 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 8 شهریور 1397 , 161 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/08 11:20","price":161},{"date":"1397/06/08 17:30","price":162},{"date":"1397/06/08 20:20","price":161}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398