کمترین: 
2663
بیشترین: 
2687
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2686
زمان: 
6/8 21:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 8 شهریور 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 8 شهریور 1397 , 2686 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/08 11:20","price":2663},{"date":"1397/06/08 13:20","price":2673},{"date":"1397/06/08 15:20","price":2677},{"date":"1397/06/08 17:20","price":2675},{"date":"1397/06/08 17:30","price":2683},{"date":"1397/06/08 18:20","price":2685},{"date":"1397/06/08 20:20","price":2687},{"date":"1397/06/08 21:20","price":2686}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399