کمترین: 
1399
بیشترین: 
1408
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1407
زمان: 
6/8 21:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 8 شهریور 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 8 شهریور 1397 , 1407 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/08 11:20","price":1399},{"date":"1397/06/08 15:20","price":1401},{"date":"1397/06/08 17:30","price":1405},{"date":"1397/06/08 18:20","price":1408},{"date":"1397/06/08 19:20","price":1407},{"date":"1397/06/08 20:20","price":1408},{"date":"1397/06/08 21:20","price":1407}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398