کمترین: 
8040
بیشترین: 
8092
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8081
زمان: 
6/8 21:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 8 شهریور 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 8 شهریور 1397 , 8081 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/08 11:20","price":8041},{"date":"1397/06/08 13:20","price":8040},{"date":"1397/06/08 15:20","price":8050},{"date":"1397/06/08 17:20","price":8054},{"date":"1397/06/08 17:30","price":8080},{"date":"1397/06/08 18:20","price":8092},{"date":"1397/06/08 19:20","price":8081},{"date":"1397/06/08 20:20","price":8078},{"date":"1397/06/08 21:20","price":8081}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399