کمترین: 
1721
بیشترین: 
1730
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1727
زمان: 
6/8 21:20
قیمت کرون دانمارک امروز 8 شهریور 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 8 شهریور 1397 , 1727 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/08 11:20","price":1723},{"date":"1397/06/08 13:20","price":1721},{"date":"1397/06/08 15:20","price":1725},{"date":"1397/06/08 17:30","price":1730},{"date":"1397/06/08 18:20","price":1729},{"date":"1397/06/08 19:20","price":1728},{"date":"1397/06/08 20:20","price":1726},{"date":"1397/06/08 21:20","price":1727}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398