کمترین: 
28920
بیشترین: 
29127
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
29105
زمان: 
6/8 21:20
قیمت دینار بحرین امروز 8 شهریور 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 8 شهریور 1397 , 29105 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/08 11:20","price":28921},{"date":"1397/06/08 13:20","price":28920},{"date":"1397/06/08 15:20","price":28963},{"date":"1397/06/08 17:20","price":28975},{"date":"1397/06/08 17:30","price":29066},{"date":"1397/06/08 18:20","price":29127},{"date":"1397/06/08 19:20","price":29109},{"date":"1397/06/08 20:20","price":29118},{"date":"1397/06/08 21:20","price":29105}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399