کمترین: 
28433
بیشترین: 
28628
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
28609
زمان: 
6/8 21:20
قیمت ریال عمان امروز 8 شهریور 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 8 شهریور 1397 , 28609 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/08 11:20","price":28433},{"date":"1397/06/08 15:20","price":28475},{"date":"1397/06/08 17:20","price":28483},{"date":"1397/06/08 17:30","price":28571},{"date":"1397/06/08 18:20","price":28628},{"date":"1397/06/08 19:20","price":28608},{"date":"1397/06/08 20:20","price":28620},{"date":"1397/06/08 21:20","price":28609}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399