کمترین: 
2930
بیشترین: 
2950
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2947
زمان: 
6/8 21:20
قیمت ریال عربستان امروز 8 شهریور 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 8 شهریور 1397 , 2947 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/08 11:20","price":2931},{"date":"1397/06/08 13:20","price":2930},{"date":"1397/06/08 15:20","price":2934},{"date":"1397/06/08 17:20","price":2935},{"date":"1397/06/08 17:30","price":2944},{"date":"1397/06/08 18:20","price":2950},{"date":"1397/06/08 20:20","price":2948},{"date":"1397/06/08 21:20","price":2947}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398