کمترین: 
1201
بیشترین: 
1212
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1210
زمان: 
6/8 19:20
قیمت کرون سوئد امروز 8 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 8 شهریور 1397 , 1210 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/08 11:20","price":1201},{"date":"1397/06/08 13:20","price":1203},{"date":"1397/06/08 15:20","price":1206},{"date":"1397/06/08 17:20","price":1209},{"date":"1397/06/08 17:30","price":1212},{"date":"1397/06/08 18:20","price":1211},{"date":"1397/06/08 19:20","price":1210}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398