کمترین: 
11305
بیشترین: 
11390
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11388
زمان: 
6/8 21:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 8 شهریور 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 8 شهریور 1397 , 11388 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/08 11:20","price":11305},{"date":"1397/06/08 13:20","price":11327},{"date":"1397/06/08 15:20","price":11332},{"date":"1397/06/08 17:20","price":11344},{"date":"1397/06/08 17:30","price":11377},{"date":"1397/06/08 18:20","price":11390},{"date":"1397/06/08 19:20","price":11381},{"date":"1397/06/08 20:20","price":11383},{"date":"1397/06/08 21:20","price":11388}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399