کمترین: 
7306
بیشترین: 
7361
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7341
زمان: 
6/8 21:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 8 شهریور 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 8 شهریور 1397 , 7341 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/08 11:20","price":7306},{"date":"1397/06/08 13:20","price":7309},{"date":"1397/06/08 15:20","price":7328},{"date":"1397/06/08 17:20","price":7331},{"date":"1397/06/08 17:30","price":7354},{"date":"1397/06/08 18:20","price":7361},{"date":"1397/06/08 19:20","price":7354},{"date":"1397/06/08 20:20","price":7347},{"date":"1397/06/08 21:20","price":7341}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398