کمترین: 
7997
بیشترین: 
8060
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8029
زمان: 
6/8 21:20
قیمت دلار استرالیا امروز 8 شهریور 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 8 شهریور 1397 , 8029 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/08 11:20","price":8005},{"date":"1397/06/08 13:20","price":7997},{"date":"1397/06/08 15:20","price":8022},{"date":"1397/06/08 17:20","price":8029},{"date":"1397/06/08 17:30","price":8051},{"date":"1397/06/08 18:20","price":8060},{"date":"1397/06/08 19:20","price":8047},{"date":"1397/06/08 20:20","price":8034},{"date":"1397/06/08 21:20","price":8029}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399