کمترین: 
8493
بیشترین: 
8522
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8507
زمان: 
6/8 21:20
قیمت دلار کانادا امروز 8 شهریور 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 8 شهریور 1397 , 8507 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/08 11:20","price":8501},{"date":"1397/06/08 13:20","price":8493},{"date":"1397/06/08 15:20","price":8509},{"date":"1397/06/08 17:20","price":8507},{"date":"1397/06/08 17:30","price":8513},{"date":"1397/06/08 18:20","price":8522},{"date":"1397/06/08 19:20","price":8511},{"date":"1397/06/08 20:20","price":8512},{"date":"1397/06/08 21:20","price":8507}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399