کمترین: 
9840
بیشترین: 
9945
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9945
زمان: 
6/8 21:20
قیمت ین ژاپن امروز 8 شهریور 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 8 شهریور 1397 , 9945 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/08 11:20","price":9840},{"date":"1397/06/08 15:20","price":9866},{"date":"1397/06/08 17:20","price":9879},{"date":"1397/06/08 17:30","price":9910},{"date":"1397/06/08 18:20","price":9930},{"date":"1397/06/08 19:20","price":9923},{"date":"1397/06/08 20:20","price":9938},{"date":"1397/06/08 21:20","price":9945}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398