کمترین: 
1606
بیشترین: 
1617
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1614
زمان: 
6/8 21:20
قیمت یوان چین امروز 8 شهریور 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 8 شهریور 1397 , 1614 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/08 11:20","price":1607},{"date":"1397/06/08 13:20","price":1606},{"date":"1397/06/08 15:20","price":1610},{"date":"1397/06/08 17:30","price":1615},{"date":"1397/06/08 18:20","price":1617},{"date":"1397/06/08 19:20","price":1615},{"date":"1397/06/08 21:20","price":1614}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398