کمترین: 
2990
بیشترین: 
3011
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3009
زمان: 
6/8 21:20
قیمت درهم امارات امروز 8 شهریور 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 8 شهریور 1397 , 3009 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/08 11:20","price":2991},{"date":"1397/06/08 13:20","price":2990},{"date":"1397/06/08 15:20","price":2995},{"date":"1397/06/08 17:30","price":3005},{"date":"1397/06/08 18:20","price":3011},{"date":"1397/06/08 19:20","price":3009},{"date":"1397/06/08 20:20","price":3010},{"date":"1397/06/08 21:20","price":3009}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399