کمترین: 
14275
بیشترین: 
14381
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14370
زمان: 
6/8 21:20
قیمت پوند امروز 8 شهریور 1397
قیمت پونددر تاریخ 8 شهریور 1397 , 14370 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/08 11:20","price":14314},{"date":"1397/06/08 13:20","price":14275},{"date":"1397/06/08 15:20","price":14315},{"date":"1397/06/08 17:20","price":14327},{"date":"1397/06/08 17:30","price":14377},{"date":"1397/06/08 18:20","price":14375},{"date":"1397/06/08 19:20","price":14381},{"date":"1397/06/08 20:20","price":14367},{"date":"1397/06/08 21:20","price":14370}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399