کمترین: 
12828
بیشترین: 
12903
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12878
زمان: 
6/8 21:20
قیمت یورو امروز 8 شهریور 1397
قیمت یورودر تاریخ 8 شهریور 1397 , 12878 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/08 11:20","price":12846},{"date":"1397/06/08 13:20","price":12828},{"date":"1397/06/08 15:20","price":12865},{"date":"1397/06/08 17:20","price":12858},{"date":"1397/06/08 17:30","price":12903},{"date":"1397/06/08 18:20","price":12896},{"date":"1397/06/08 19:20","price":12881},{"date":"1397/06/08 20:20","price":12875},{"date":"1397/06/08 21:20","price":12878}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399